نمونه فیلم برداری با کوادکوپتر از برج میلاد

شما می توانید انواع کوادکوپتر را از مجموعه رایان هابی همراه با آموزش و پشتیبانی تهیه بفرمایید.
02144760048
09123266497
www.hobbyryan.com