قسمت پنجم سریال طنز «بله آقای رئیس جمهور»

پنجمین قسمت از سیاسی ترین سریال طنز انتخابات بله آقای رییس جمهور منتشر شد. مرتضی درخشان در مناظره انتخاباتی شرکت می کند.