چکار کنیم زخم معده نگیریم...

{ عطار علی رصافیان } پزشک خودتان باشید زخم معده نگیرید --------- www.KashanMedia.ir ----------- تولیدشده در مرکز فرهنگی دیجیتال شهیدهاشمی