سایت کالباس لیست غذا فروشی ها

سفارش آنلاین غذا (از طریق شماره تلفن تماس غذا فروشی هنگام برخط و حضور اینترنتی در سایت کالباس) در وبسایت اینترنتی کالباس به نشانی http://www.calbas.ir