آموزش نگارش پایان نامه در word از ابتدا تا انتها

- شماره گذاری به دو شکل مختلف (بخش اول با حروف ابجد و بخش دوم با شماره)

- تنظیم فاصله اطراف سند

- تهیه فهرست خودکار از مطالب به طوری که شماره صفحات به طور خودکار زده شود تا نیاز به تغییر آن‌ها به صورت دستی نباشد.

- تهیه فهرست اشکال، جداول و نمودارها به صورت خودکار

- درج پانوشت برای کلمات

- درج منابع به صورت شماره‌ای یا نام‌نویسنده با امکانات جالب ورد

- تهیه فهرست منابع به طور خودکار با رعایت تمامی نکات مربوط به آن

- تهیه index خودکار از کلمات

- نصب غلط‌یاب فارسی مایکروسافت روی Word 2013 و غلط‌یابی
http://icema.ir
http://ibima.ir
- تهیه نسخه PDF از پایان‌نامه

و ...