دشمن در عالم سیاست روی عکس العمل ها محاسبه می کند

وبسایت حامیان ولایت www.jhv8.ir

فیلمدشمنسیاستعقب نشینی در سیاستزیاده خواهی دشمنسخنرانی رهبر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x