سخنرانی اختتامیه اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی اختتامیه اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه
http://icema.ir/
http://ibima.ir/

علمیسخنرانی اختتامیه اولین کنفرانس تخصصی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x