منفجر کردن فشفشه با پرس هیدرولیکی

215
08 دی 1395

منفجر کردن فشفشه(ترقه - مواد منفجره سرگرم کننده) با پرس هیدرولیکی

متفرقهفشفشهپرس هیدرولیکیمنفجر کردن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x