نکات ضروری دین و زندگی کنکور

درس دین و زندگی(برخلاف نظر عموم!) یک درس ساده نیست!
یکی از مواردی که می‌شود آن را مشکل دانست این است که طراح، مفاهیمی از کتاب های مختلف را با هم ترکیب کرده و از این موارد سؤال طرح می‌کند...
از جملۀ این مفاهیم و اصطلاحات به شرح زیر است :
1 . اصطلاح علت و معلول
2 . مفاهیم کلّیِ دین و زندگی
3 . اصطلاح حکیمانه بودن
4 . انواع هدایت های الهی(درس 1 کتاب سال سوم)
5 . موضوع قضا و قدر(درس 5 پیش دانشگاهی)
6 . توحیدات(درس 2 و 3 پیش دانشگاهی)

هر یک از این موارد با دیگر درس ها به صورت ترکیبی بیان می‌شود.
پس توصیۀ اکیدِ بنده این است که ابتدا این موارد را یاد بگیرید و سپس به سراغ کتابهای دین و زندگی(مثلا دین و زندگی سال دوم!) بروید..

در این ویدئو، این پیش نیازها را بصورت کاملاً مفصل شرح داده‌ایم.
پس حتما این ویدئو را ببینید...