کارشناس وهابی: اشاعره از یهود و نصارا پلیدترن

بهترین سایت جهت پاسخگویی به اراجیف وهابیت و اهل سنت

valiasr-aj.com

مذهبیشبکه وصالشبکه جهانی ولایتشبکه کلمهشبهه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x