دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان

جلسه دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
امیرحسین ستوده بیدختی
http://ibima.ir
http://icema.ir

علمیمدل سازی اطلاعات ساختمانمدلسازی اطلاعات ساختمانبیمbimتعمیر ونگهداری ساختمان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x