تقدیر و تشکر از معاونت فنی شهرداری برای فرهنگسازی دوچرخه سواری و پیاده راه

تقدیر و تشکر مهندس حق نگر از معاونت فنی شهرداری برای فرهنگسازی دوچرخه سواری و پیاده راه

خبریمحمد حق نگرشورای شهرشیرازشهرداری شیراز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x