دستی که از قبر بیرون آمد!

هشــــدار...Hoshdaar.ir
یک زن برزیلی هنگامی که به گورستانی در سائوپائولو رفته بود، با صحنه ای شوک آور مواجه شد. شبکه خبری سوییسی "۲۰ دقیقه" گزارش داد: این زن ناگهان صدای ناله‌ای ضعیف را شنید و متوجه حرکتی خفیف در خاک یکی از قبرها شد؛ سپس از این گور، دست یک مرد بیرون زد! آن مرد تلاش داشت خود را از زیر خاک بیرون بکشد.
با دیدن این صحنه، آن زن سریع پا به فرار می‌گذارد؛ اما دوباره برمی‌گردد و به اورژانس خبر می‌دهد. پلیس ابتدا این تلفن را جدی نگرفت؛ اما زمانی که یکی از کارکنان گورستان ماجرا را تایید کرد، آنها به حرف زن اطمینان کردند. فیلم این ماجرا به سرعت در اینترنت منتشر شد.