فوری/حادثه امنیتی در آمریکا؛ ترامپ فرار کرد

554
16 آبان 1395

بروز یک حادثه امنیتی درمحل سخنرانی ترامپ باعث شد که ترامپ را به سرعت از سالن سخنرانی خارج کنند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x