دستگاه عرق گیری شعله دار -اجاقدار-مشعل دارتمام استیل با واشرو بست نسوز

آناتجهیزساخت وفروش دستگاه عرق گیری شعله دار(اجاقدار)تمام استیل دارای بدنه تمام استیل304 نگیر(ضدزنگ) می باشد و یک واشر سیلیکنی نسوز و ۴ گیره فلزی از ۴ طرف که دیگر هیچ بخاری و بویی از دستگاه عرق گیر خارج نمیشود و آبندی کامل است.کاملترین دستگاه عرق گیری بدون نیاز به آب بندی تلفن سفارشات:09305690923-09126706649