فیلم کوتاه گالری وحشت

این اولین ساخته ی فیلمساز می باشد. با سرزدن به honarbook.ir دیگر آثار این هنرمند را نظاره گر باشید.