مناسک عزاداری عراق برگرفته از فرهنگ ایران

در این کلیپ تاثیر پذیری عجیب مواکب و هیئات عراقی از هیئت های نوظهور ایرانی را خواهید دید. شیوه سینه زنی و هروله کردن و دو ذکره بودن مداحی ها و گل مالی کردن عزاداران و حتی شیوه فیلمبرداری و رسانه ای شدن آن از متاثر بودن هیئات دیگر کشورها از هیئات ایرانی است. این امر فارغ از صحیح یا غلط بودن؛وظیفه هیئت های ایرانی را سنگین تر می کند.

عضو کانال تلگرام ما شوید telegram.me/jhv8bandi
فیلم ، عکس ، داستانک و... در وب سایت حامیان ولایت www.jhv8.ir