پازل جعبه ای در خانه من

اکثر پژوهش‌گران معتقدند پازل‌ها برای رشد و تکامل روند شناخت، درک و تشخیص موثر هستند. علاوه بر این دانشمندان معتقد‌ هستند که درست کردن جورچین یا پازل به صورت روزانه و طبق یک برنامه مرتب، برای رشد قدرت منطق و استدلال کودکان بسیار موثر است.