روستای آبدر - ماه محرم سال 1390

روستای آبدر - ماه محرم سال 1390
منتخب تصاویر و ویدئو های کوتاه صداگذاری شده
Abdar village - moharam 1436