سی تی آنژیوگرافی ریه MIP

118
13 مهر 1395

سی تی آنژیوگرافی از شریان های ریوی

علمیCTPACTAسی تی آنژیوگرافی ریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x