سی تی آنژیو ریه

200
13 مهر 1395

یک نمونه سی تی آنژیوگرافی که در آن آمبولی عروق پولموناری مشهود است

علمیPE CTAرادیولوژیتصویربرداری پزشکی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x