استاد رائفی پور - شبکه ولایت (عید غدیر 1395)

سخنرانی استاد رائفی پور در شبکه ولایت (عید غدیر خم شهریور 1395)
www.aqmare-monire.ir