پازل جعبه ای در جنگل

245
20 شهریور 1395

پازل جعبه ای در جنگل برای آشنا شدن کودکان با حیوانات مهم جنگل است. حیواناتی که به صورت معمول در هر جنگل وجود دارد. اینکه کودکان با این حیوانات و اسم این حیوانات آشنا شوند و شناخت بهتری از محیط جنگل داشته باشند از اهداف این مجموعه است .

آموزشیپازل جعبه ای در جنگلپازل جعبه ایپازل در جنگل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x