کلیپ انگیزشی IMPOSSIBLE IS NOTHING

530
12 شهریور 1395

در این کیپ به شما خواهیم گفت که غیرممکنی وجود ندارد و این شما هستید که همه چیز را ممکن می کنید.
زیرنویس فارسی از آغوزبن
https://telegram.me/AquzBen


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x