این دکترا نیست خِفَت است! | حتما ببینید!!

485
09 شهریور 1395

صحبت های روشنگرایانه استاد حسن عباسی در مورد سیستم آموزشی، سیستم علمی، مدارج دانشگاهی، آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x