این دکترا نیست خِفَت است! | حتما ببینید!!

280
09 شهریور 1395

صحبت های روشنگرایانه استاد حسن عباسی در مورد سیستم آموزشی، سیستم علمی، مدارج دانشگاهی، آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور

آموزشیدکترااستاد حسن عباسیمدارج دانشگاهیچرا فوق لیسانسسیستم آموزشی و علمی کشور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x