آقای روحانی! شعارهایتان در انتخابات را مرور کنید

کسبه تهران با گذشت بیش از یک سال از برجام و سه سال از فعالیت دولت، از شرایط اقتصادی بازار ابراز گلایه می‌کنند.