امام جمعه کرج خطاب به هاشمی رفسنجانی: شما غلط می کنید که اینگونه سخن می گویید!

208
05 شهریور 1395

آیت‌ الله حسینی همدانی امام جمعه کرج خطاب به هاشمی رفسنجانی:
شما غلط می کنید که اینگونه سخن می گویید!

سیاسیسم مهلکهاشمی رفسنجانیامام جمعه کرجغلط میکنیدآیت الله حسینی همدانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x