امام جمعه کرج خطاب به هاشمی رفسنجانی: شما غلط می کنید که اینگونه سخن می گویید!

آیت‌ الله حسینی همدانی امام جمعه کرج خطاب به هاشمی رفسنجانی:
شما غلط می کنید که اینگونه سخن می گویید!