ارتباط شکایت رئیس جمهور از استاد حسن عباسی با ماجرای بازداشت اخیر مربوط به ارتش

قسمت اول «آرمانگرام»؛ حسن عباسی در اولین گفتگوی خود پس از ماجرای بازداشت سه روزه اخیر و حواشی آن از ناگفته های این ماجرا و مسئله ی مذاکرات سال 65 رئیس جمهور (حسن روحانی) با اسرائیلی ها می گوید|