استاد حسن عباسی - جنگ نرم و جنگ فرهنگی؟!!

178
05 شهریور 1395

حتما ببینید این کلیپ رو. استاد حسن عباسی - جنگ نرم و جنگ فرهنگی یعنی #جنگ_با_خدا این میدان مرد میخواد، در این جنگ قوه تشخیص و فرقان مطرحه ، پشت اسم های بزرگ هم قایم نشید...

خبریجنگ نرم و جنگ فرهنگیاستاد حسن عباسیجنگ نرم یعنی جنگ با خداجنگ نرم یعنی شورش علیه طمع

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x