استاد حسن عباسی - جنگ نرم و جنگ فرهنگی؟!!

حتما ببینید این کلیپ رو. استاد حسن عباسی - جنگ نرم و جنگ فرهنگی یعنی #جنگ_با_خدا این میدان مرد میخواد، در این جنگ قوه تشخیص و فرقان مطرحه ، پشت اسم های بزرگ هم قایم نشید...