تلوزیون اگر فیلم سکسی پخش کنه بهتر از تبلیغ ربا هست

اگر تلویزیون جمهوری اسلامی از صبح تا شب فیلم سکسی پخش کنه انقدر بد نیست که تبلیغ ربا کنه! #ربا_جنگ_با_خدا #جنبش_ممانعت_از_جنگ_با_خدا reba.ir