ورزش ناجوانمردانه فوتبال

189
05 شهریور 1395

ضد نهاد انفاق بنیان و جوانمردی، ورزش ناجوانمردانه فوتبال است. | قسمتی از جلسه شورش علیه طمع(۱۷) - استاد حسن عباسی

سیاسیورزش ناجوانمردانهاستاد حسن عباسیفوتبالبازی سیاسی فوتبالمفت خوری در فوتبال

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x