نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/11 قسمت دوم-منشورشهروندی

نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/11 قسمت دوم-منشورشهروندی

فیلمنطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگرمحمد حق نگرشیرازشورای شهر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x