موسسه سخنوران آموزش سخنرانی و فن بیان

موسسه سخنوران باهدف ارتقاء سطح کیفی دانش کلامی ایرانیان وتحول در منطق زبانی در سال 1388 تاسیس شد .
این مجموعه به عنوان مرکز تخصصی آموزش سخنوری حرفه ای و فنون ارتباطات کلامی ، و غیر کلامی از طرق مختلف آموزش اعم از حضوری، غیر حضوری و الکترونیکی افراد بی شماری را تا به امروز آموزش داده است .
باشد که با حمایت شما علاقه مندان و جویندگان دانش و حقیقت دوام سخنوران پایدار ماند.

فیلمآموزش سخنوری و فن بیانآموزش سخنرانی و فن بیانآموزش سخنوری حرفه ایآموزش سخنرانی حرفه ایآموزش سخنوری و فن بیانآموزش سخنرانی و فن بیانآموزش سخنوری حرفه ایآموزش سخنرانی حرفه ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x