مهندس محمد حق نگر در تاریخ 11 مرداد 95 صحن علنی شورا

سوال در مورد عبور خط2 قطار شهری از زیر ایستگاه امام حسین #مهندس_محمد_حق_نگر
در تاریخ 11 مرداد 95