نرم افزار متره برآورد امید - آموزش تصویری صورت وضعیت و محاسبات حمل

محاسبات حمل در نرم افزار متره برآورد امید به راحتی انجام میشود ، به این فکر کنید که در یک متر مربع دیوار 22 سانتی مقادیر آجر باید درمحاسبه حمل آجر و مقادیر سیمان جداگانه جهت محاسبه حمل سیمان و مقادیر ماسه جهت محاسبه حمل ماسه بررسی گردد و مقدار نهایی سیمان و ماسه و آجر در کل صورت وضعیت و تمامی آیتم ها مورد بررسی قرارگیرد تا به یک عدد تجمعی برسیم و حالا به سراغ فاصله حمل و نوع جاده و ضرایب مربوطه برسیم و حالا تصور کنید که ساعت ها برای این محاسبات وقت گذاشته اید و صورت وضعیت خود را بسته اید و مثلا متوجه می شوید که همان آیتم دیوار 22 سانتی را اشتباها 10 متر کم یا زیاد حساب کرده اید و یا اصلا آیتمی را جا انداخته اید و یا نظارت پس از بررسی و قرمز کردن آیتم ها میگوید با توجه به تغییر مفادیر برخی آیتم ها باید مجددا محاسبات حمل را از اول حساب کنید . و . . . به جرات می گویم که 99 درصد صورت وضعیت هایی که مقادیر حمل در آنها به صورت دستی محاسبه می شود دارای اشتباه و خطا می شود . به شما مهندس عزیز قول می دهیم که نرم افزار متره برآورد امید بهترین دوست شما خواهد بود .