عملکرد برج خنک کننده و چگونه کارکرد برج خنک کن

در برج خنک کننده عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرمای نهان تبخیر انجام می گیرد، در حالی که مقدار کمی آب تبخیر می شود و باعث خنک شدن آب می گردد.

شخصیبرج خنک کنندهبرج خنک کنبرج خنک کننده فایبرگلاسبرج خنک کن فایبرگلاس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x