مصاحبه اختصاصی بامهتاب کرامتی-مجری:ایلیانیکنام

مصاحبه اختصاصی خانم مهتاب کرامتی با برنامه چه خبرازهنر
تلویزیون اینترنتی تی نما

برنامه چه خبر از هنر هرهفته شنبه ساعت 22از تلویزیون اینترنتی تی نمامشاهده می گردد
مجریان برنامه
ایلیانیکنام-نرگس حسن نیا
کارگردان
سیدرضاثابت قدم-نیمااشجاری

TINAMATV.IR