آیا با لاک هم میشه وضو گرفت ؟! (حتما ببینید)

توضیحات حجت الاسلام ماندگاری در مورد وضو گرفتن با لاک ناخن
www.aqmare-monire.ir