مهمترین قانون زندگی چیست ؟

ممترین قانون زندگی - قانون توجه است که در این ویدیو جناب آقای ایمان برجی ( مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در ایران ) کامل توضیح میدهند.
اگر هنوز در دوره رایگان تحول سرنوشت مالی شرکت نکردید همین الان !!!
به وبسایت http://imanborji.ir/free مراجعه کنید