تصوری که ما از حقوق مدیران دولتی داشتیم و اون چیزی که در واقعیت بود!!

http://www.jhv.hashtbandi.ir/e
https://telegram.me/jhv8bandi


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x