تصادف مرگبار قطار در استان باری ایتالیا؛ حداقل بیست کشته و دهها زخمی

425
22 تیر 1395

تصادف مرگبار قطار در استان باری ایتالیا؛ حداقل بیست کشته و دهها زخمی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x