تصادف مرگبار قطار در استان باری ایتالیا؛ حداقل بیست کشته و دهها زخمی

119
22 تیر 1395

تصادف مرگبار قطار در استان باری ایتالیا؛ حداقل بیست کشته و دهها زخمی

خبریتصادف مرگبار قطارایتالیا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x