اجرای زنده محسن چاوشی آهنگ متاسفم

بعد از 14 سال بالاخره محسن چاوشی ملقب به آقای خاص اقدام به انتشار اجرای زنده یکی از آثارش کرد.