هشدار رهبر انقلاب درباره عواقب تعرض به شیخ عیسی قاسم برای حاکمیت بحرین

http://www.jhv.hashtbandi.ir/
https://telegram.me/jhv8bandi

فیلمشیخ عیسی قاسمحاکمیت بحرینهشدار رهبر انقلابهشت بندی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x