ردیاب جدید | 09386666373

شعاع زن و ردیاب قوی و فوق حرفه ای بیونیک ایکس ار ۳ قابلیت دریافت و ارسال سه زمانه میباشد که شعاع زنی و نقطه زنی را برای اپراتور آسان می کند. مزایای طلایاب بیونیک ایکس ار ۳ ۱ - کار در هر نوع آب و هوا و خاک ۲ - تنظیم متراژ شعاع زنی به صورت دستی ۳ - نقطه زنی دقیق ۴ - نقطه زنی در داخل چاه ، اطاقک ، دالان ، حفره و ... ۵ - تعیین متراژ عمق بر حسب وزن و حجم جنس شماره تماس : ۰۹۳۷۶۶۶۶۳۷۳