دستگاه لبه چسبان مُکس 3600 - شبان پور 09112912670

دارای سیستمی نوین و نوآورانه در دستگاه های لبه چسبان، فول ایستگاه ، قابلیت نوار زدن قطعات پست فرمینگ.
www.jingomarket.ir
0911-2912670 شبان پور