فیلم خشم کونگ

661
12 تیر 1395

در پی رخ دادن یک سری وقایع ناگوار، یکی از دوستان کُنگ فیوری توسط خطرناک ترین استاد کونگ فو در تمام دوران، کشته می شود و او برای گرفتن انتقام دوستش، راهیِ سفری ماجراجویانه می شود…

فیلمکوتاهاکشنکمدیفیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x