دستگاه لبه چسبان مُکس 2600 - شبان پور 09112912670

دارای سیستمی نوین و نوآورانه در دستگاه های لبه چسبان، کوچکترین دستگاه با قابلیت کرنر زدن قطعات، قابلیت نوار زدن قطعات پست فرمینگ.
www.jingomarket.ir
0911-2912670 شبان پور