تمرین خاک استاد امین حسین نوری فرد.

آموزش تکنیک های سرپا ؛ خاک و استفاده از نقاط حساس بدن برای مبارزات ازاد .
برای اطلاعات بیشتر با شماره 09192506193 تماس بگیرید.