آموزش مبارزه ازاد استاد امین حسین نوری فرد

آموزش مبارزات ترکیبی و ازاد ( استفاده از نقاط حساس در مبارزه ) توسط استاد امین حسین نوری فرد . برای ثبت نام با شماره 09192506193 تماس بگیرید.{ جلسه اول رابگان }