آموزش حرفه ای تابع Vlookup در اکسل با زبان ساده

تابع Vlookup یکی از توابع بسیار مهم وکاربردی در اکسل است در این فیلم که همراه با یک مثال کاربردی است نحوه کار با آن را به راحتی یادمیگیرید برای مشاهده سایر ویدیو های تخصصی آموزشگاه حرفه آموزان شیراز به کانال تلگرام مراجعه کنید hshiraz@ یا به سایت www.hshiraz.ir مراجعه نمایید